logo

Promocje

Promocja z okazji 50-lecia Mitutoyo w Europie!

Od 1.04.2018 do 31.12.2018

 

dowiedz się więcej

Pobranie dokładnych pomiarów jest często absolutną podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek prac. Od wyników nie raz zależy powodzenie przedsięwzięcia. Dane pomiarowe decydują o utrzymaniu produkcji na tym samym poziomie, o jakości wielu znanych produktów, a czasami wręcz o… życiu ludzkim.

Dlatego bardzo ważne jest, aby w wymienionych przypadkach pomiary były maksymalnie precyzyjne. To może umożliwić tylko profesjonalny sprzęt, obsługiwany przez fachowców.

 

Urządzenia

 

W wypadku bardzo istotnych pomiarów dopuszcza się tylko niewielką granicę błędu. Dlatego też korzysta się wtedy z urządzeń z najwyższej półki, gwarantujących precyzję. Niezwykle istotna jest regularna kalibracja wyposażenia pomiarowego. Nawet delikatnie rozregulowane urządzenie (np. po upadku) może przekłamywać wyniki, i wywołać efekt domina w nieprawidłowościach w kolejnych obliczeniach. Każdy sprzęt, bez względu czy jest to zwykła suwmiarka, kątomierz, czy średnicówka, powinien być regularnie sprawdzany,  a w razie potrzeby od nowa kalibrowany. Wiele firm prowadzi specjalne dzienniki , w których raportują daty przeglądów, napraw i kalibracji poszczególnych sprzętów.

 

Ludzie

 

 

Firmy powinny wyczulać swoich pracowników na wahania metrologiczne, a także wysyłać ich na specjalne szkolenia, na których w praktyce nauczą się sprawdzania i kalibracji poszczególnych urządzeń. Należy jednak pamiętać, że wiedza ze szkolenia to nie wszystko. Pracownicy dokonujący pomiarów muszą narzucić sobie dużo dyscypliny, alby wiedzę i umiejętności ze szkolenia regularnie wykorzystywać w firmie. Nawet najbardziej rzetelna kalibracja nie utrzyma dokładności pomiarów, jeśli będzie wykonywana zbyt rzadko. Odpowiedzialnością za precyzję sprzętu powinni być obarczeni dedykowani pracownicy z działów kontroli, laboratoriów czy narzędziowni. Czynnik ludzki jest więc szczególnie istotny.