Venture – sprzedaż przyrządów pomiarowych

Promocje

Promocja MITUTOYO

Wiosenna promocja!

Czas trwania 
Od 25.03.2021 do 31.05.2021 r.

dowiedz się więcej
urządzenia pomiarowe

Profesjonalne urządzenia pomiarowe powinny być regularnie kontrolowane. Aby definitywnie potwierdzić ich sprawność, należy okresowo wzorcować sprzęt pomiarowy. Działania z tego zakresu regulowane są przez normę ISO 9001:2015. Kontrola i kalibracja ma na celu zapewnienie wiarygodności i dokładności wyników monitorowania i pomiarów.

Cel okresowych kontroli urządzeń pomiarowych

Normy serii ISO są obecnie podstawą do budowania systemów zarządzania jakością. Dają możliwość nie tylko uporządkowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, ale również sprzyjają w efektywnym gospodarowaniu zasobami. Pomiary i kontrole są niezbędne w wielu obszarach działalności i procesach wytwarzania. W praktyce zarządzanie jakością wymaga stałego nadzoru nad sprzętem pomiarowym w celu zapewniania pożądanej dokładności pomiarów dla utrzymania wymaganej jakości wyrobów i usług.

Istotne znaczenie ma spójność pomiarowa. Jeśli spójność pomiarowa jest wymagana lub uważana za konieczną dla potwierdzenia wiarygodności wyników, wyposażenie pomiarowe powinno być wzorcowane lub/i sprawdzane w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców pomiarowych powiązanych z międzynarodowymi albo państwowymi wzorcami pomiarowymi (jeśli nie ma takich wzorców, podstawa wzorcowania lub sprawdzania powinna być przechowywana jako dokumentacja informacyjna). Przyrządy pomiarowe należy też oznaczyć w celu określenia ich statusu, a także stosownie zabezpieczyć przed adiustacjami, uszkodzeniami, pogorszeniem stanu oraz innymi czynnikami, które mogłyby unieważnić status wzorcowania i późniejsze wyniki pomiarów.

Kontrola urządzeń pomiarowych — najważniejsze czynności (zgodnie z normą ISO)

  • Identyfikacja wyposażenia (nadanie numerów).
  • Ewidencja wyposażenia pomiarowego.
  • Opracowanie wymagań (błędy graniczne — MPE).
  • Określenie częstotliwości kontroli.
  • Kontrolowanie (u siebie lub na zewnątrz).
  • Weryfikacja.
  • Nadanie etykiety kalibracyjnej.
  • Zapewnienie spójności pomiarowej (wzorce wzorcować w wiarygodnych laboratoriach, przestrzegać wyznaczonej częstotliwości wzorcowań, sprawdzać w oparciu o instrukcje)
  • Utrzymywanie zapisów.

Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych (kalibracja) to szereg czynności, które pozwalają ustalić zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami (PKN-ISO/IEC Guide 99:2010).

Wzorcowaniu mogą podlegać wszystkie narzędzia pomiarowe — zarówno nowe, jak i używane. Korzystając z usług naszej firmy, która zapewnia kompleksowe usługi z tego zakresu, po realizacji wzorcowania wystawiane jest świadectwo zgodne z normą ISO/IEC 17025.