Odwróć tablet
Ustaw widok pionowy

Image

dystrybutor: logo mitutoyo  logo plastiform  logo plastiform  logo plastiform  logo plastiform  

+48 71 311 24 67     /    biuro@venture.com.pl

Image

Venture – szkolenia metrologiczne

Lata doświadczenia utwierdziły nas w przekonaniu, że nie wystarczy doskonałej jakości produkt do pomiarów, by uzyskać wiarygodne wyniki. Niezbędna jest także specjalistyczna wiedza i umiejętności dotyczące obsługi przyrządów. Sukces przedsiębiorstwa jest współcześnie ściśle powiązany z poziomem wiedzy, jaki reprezentują jego pracownicy. Dlatego organizujemy szkolenia z obsługi oferowanych przez nas przyrządów w formie dopasowanej do potrzeb klienta.

Profesjonalne szkolenia

Organizowane przez nas kursy łączą wiedzę teoretyczną z rozbudowanymi zajęciami praktycznymi, ponieważ tylko takie połączenie jest skuteczne. Wykorzystujemy rozległe doświadczenie branżowe oraz ciągle aktualizowaną wiedzę techniczną, aby zapewnić uczestnikom maksymalny zakres wiedzy. Uczestnicy naszych szkoleń pomiarowych zostają wyposażeni w materiały naukowe i niezbędne pomoce dydaktyczne.

Temat szkolenia: Nadzór i kalibracja wyposażenia pomiarowego

Cel szkolenia: Przygotowanie pracowników kontroli, laboratoriów, izb pomiarowych i narzędziowni do samodzielnego kontrolowania wyposażenia pomiarowego, jak również do prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, pomiaru długości i kąta oraz opracowywania własnych instrukcji wzorcowań.

Zakres szkolenia - teoria

  • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 9001 (etapy procesu potwierdzenia metrologicznego)
  • zasady pomiaru odchyłek kształtu i położenia wykorzystywane przy sprawdzaniu wyposażenia pomiarowego
  • szacowanie niepewności przy wzorcowaniu wyposażenia pomiarowego – przykłady obliczeń dla różnych przypadków
  • ćwiczenia praktyczne obejmują 85% czasu szkolenia – realizacja sprawdzeń użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta suwmiarki mikrometrów (w tym mikrometrów do gwintów), transametrów, mikrometrów czujnikowych, kątomierzy, kątowników, przymiarów wstęgowych, wzorców promieni, czujników zegarowych, diatestów, wysokościomierzy średnicówek czujnikowych, sprawdzianów do otworów.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

Oferujemy Państwu szkolenia w różnych formach:

  • otwarte wyjazdowe: szkolenie 3-dniowe, z zakwaterowaniem i wyżywieniem,
  • otwarte w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu,
  • zamknięte: w siedzibie firmy klienta (w tym przypadku zakres szkolenia jest opracowywany indywidualnie zgodnie z potrzebami klienta).

Kontakt w sprawie szkoleń: Łukasz Wójciak ( l.wojciak@venture.com.pl )

icon offcanvas

Witaj w Venture

social facebook