Odwróć tablet
Ustaw widok pionowy

Image

dystrybutor: logo mitutoyo  logo plastiform  logo plastiform  logo plastiform  logo plastiform  

+48 71 311 24 67     /    biuro@venture.com.pl

Warunki reklamacji

Informacje dotyczące gwarancji oraz reklamacji zakupionego towaru.

GWARANCJA
Czas gwarancji to 12 miesięcy od daty zakupu (o ile pisemnie nie uzgodniono inaczej). Dokumentem stanowiącym podstawę gwarancji jest faktura sprzedaży. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie.

REKLAMACJA
Reklamację należy złożyć na formularzu reklamacyjnym (reklamacja towaru lub reklamacja dostawy), wydrukowany formularz należy dołożyć do przesyłki z reklamowanym przyrządem. 

REKLAMACJA TOWARU (pobierz formularz)

Nie zostanie uznana w następujących przypadkach:

  • nastąpiło mechaniczne uszkodzenie urządzenia,
  • urządzenie lub jego akcesoria uległy modyfikacji,
  • urządzenie jest niekompletne (np. brak akcesoriów, zasilacza, końcówki pomiarowej, oryginalnego opakowania itp.),
  • weryfikacja urządzenia przeprowadzona przez dział techniczny wykaże, że urządzenie jest sprawne technicznie.

REKLAMACJA DOSTAWY (pobierz formularz)

występuje w przypadku, gdy dostawa jest niekompletna lub nastąpiło uszkodzenie podczas transportu


Nie zostanie uznana w następujących przypadkach:
zgłoszenie reklamacji dostawy nastąpi w terminie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia dostawy towaru, zgłoszenie uszkodzenia opakowania nie zostanie dokonane w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu dostawy i nie zostanie w tym terminie dostarczona dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zdarzenie.

Uznanie przez Venture Spółka z o.o. reklamacji za nieuzasadnioną, będzie skutkować odesłaniem reklamowanego produktu do klienta na jego koszt.

icon offcanvas

Witaj w Venture

social facebook